An Oromo political prisoner, Tola M. Badhaso, dies as a result of torture

Another Oromo political prisoner, Tola Midhagso Badhaso, dies as a result of torture

Political Prisoner

#OromoStruggle-Another Oromo political prisoner, Tola Midhagso Badhaso, dies as a result of torture. He was subjected to in jail. He was arrested August last year in Maqi, East Shawa and taken to Sangale prison. There was subjected to daily beating leading organ failures. He was denied adequate medical attention until it was too late. He was given to his family at the last minute. The family took him to hospital but doctors told them it was too late for them. He passed away today. May he join our martyrs in heaven.  

Only Last month, an Oromo political prisoner, Ayele Beyene died of ‘Torture and neglect’ in Prison.
=======
Hidhamaan siyaasaa Oromoo biroo, Tolaa Miidhagsoo Badhaasoo, miidhaa mana hidhaatti irra gaheen lubbuun dabartee jirti. Dargaggoo Tolaa Miidhagsoo Badhaasoo Godina Shawaa Bahaa Aaanaa Duugdaa Magaalaa Maqiitii bara dabre gaafa hiriira guddichaa qabamee man hidhaa Sanqaleetti halkanii guyyaa tumamaa erge turee booda qaamni isaa laaffate. Yaala gahaas osoo hin argatiin hedduu waan tureef erga inni hubamee booda maatiidhaaf laatame. Maatiin mana yaalaa yennaa geessan lubbuu isaa baraarsuu akka hin dandeenye doktorootaan itti himame. Tolaanis guyyaa har’aa du’aan boqoteera.

Toolaa jannatatti qabsoo’ata biroo waliin haa qananiisu. Maatiifi firoottan isaatiif jajjbina haa laatu.

Qabsaa’aan ni kufa qabsoon itti fufa. Via Dhábasá Wakjira Gemelal 


Funeral service for Tola Midhagso Badhaso, an Oromo political prisoner who was died of torture at Sanqale prison. He was arrested las year August. Funeral service took place at his birthplace Maqi, East Shawa.
============
Sirna awwaalcha Tolaa Midhagsoo Badhaasoo qabsaayaa Oromoo kan mana hidhaa Sanqalleetti dararaa irra gayeen guyyaa dheengaddaa wareegame. Tolaan bara dabre hiriira guddicha irraa qabame. Qeerroofi ummani Maqii sirna awwaalcha goota kanaan malu qopheessuu keessaniif galatoomaa. Qabsaa’aan ni kufa qabsoon itti fufa!!