Police joining forces with the Oromo mass to defend the rihts of the people & stand against AbiyAhmedAli ’s tyranny.

“I have decided to stand with my people & support their struggle. I ask my colleagues in Oromia police in Finfinnee to do the same”


Oromia Police, filannoo kan kee ti: Nafxanyaa ykn Oromoo filadhu! Yeroon kun murteessaa dha.


Hirira mormii ilmaan Oromoo Denver Colorado dhimma ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa irratti.

Oromo Diaspora Media was live.


(Oromedia, 2 Adoolessa 2020) Nafaxnyoonni qabeenya Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru irratti xiyyeeffatanii jiru.
Odeessi nu gahe akka ibsutti manneen maqaa Oromoo qaban marti xiyyeeffannoo nafxanyootaa jala jiru.
Baankiilee fi amnneen daldalaa maqaa Oromoo qaban amrti eegumsa akka jabeessan dhaamameera.
Nafxanyoonni gochaa badaa kana irraa hin dhaababatn taanaan, waanti Finfinnee seenuu fi bahu tokko illee akka ugguramu Qeerroon dhaamee jira.
Ummanni Oromoo naannawaa Finfinnee jiraatanis haala naannoo Finffinnee keessatti ta’aa jiru qalbiin akka hordofan hubachiisti darbeera.
Yeroo ammaa kana nama Afaan Oromoo dubabtu, keessayyuu qeerroo qobaa adeemu hordofanii miidhaa waan jiraniif, ummanni keenya naannoo gurmuun nafxanyootaa itti heddummatan jiraatan gamtaan waleegaa akka socho’u dhaamameera.
Oromoo qe’ee isaa keessatti sodaachuu fi bir’achuun kun furmaata sia amayiia rgachuu akak qabu illee hawaasti keenay biyyoota garaagraaa keessa jiraatan dhaama jiru.
Jemal Yusuf