PM Abiy is suffering from Menelik-Syndrome: Ambassador Herman Cohn

PM Abiy is suffering from Menelik-Syndrome: Ambassador Herman Cohn
“Menelik-Syndrome”
A few minutes ago, on a panel discussion regarding the role of US policy and prospects for federalism in Ethiopia, ambassador Herman Cohn said the following:
“As an outsider looking from outside I see that PM Abiy is suffering from Menelik-Syndrome right now. Striving for more power, more control”.
Cohn apparently coined a brand new terminology to characterise Abiy Ahmed. One has to go back in time as long as 100 years to find a character which fits exactly with Abiy!


Andargachawu Tsiggee (EZEMA) yeroo tokko akkas jedhe,
Mootummaan amma aangoo irra jiru karoora ittin biyya bulchu hin qabu ture, Roadmap nutu qopheessee kenneef, haaluma roadmap qophaayeen PP hojjachaa jira. Wantoota heddu ammaaf sensetive ta’an kaasuun hin barbaachisu. Eerga filannoon gaggeeffamee booda ajandaa ammaaf sensetive ta’an mootummaan angoo qabate hojii irra oolcha.
(Filannoo booda Sirni federaaliizimii amma jiru ni diigama jechuu isaati).
Namoota, Jarmiyaalee mirga Oromoo kabachiisuuf hojjatan hanga filannoo qofatti hidhu osoo hin taane yeroo dheeraaf (hanga heeraa fi seera amma jiru diiganii Naannolee bittineessanii federaaliizimii geography irratti hunda’e ijaaranitti mana hidhaa tursiifti jarri Oromoon tokkummaan qabsaahota isaa hiiksisuu dadhabnaan.
 
Baldiras jechuun ABIN, ABIN jechuun Baldiras,(Abin+Baldiras+EZEMA=PP) walii galteen Abin waliin taasifamu walii galtee baldiras waliin taasifamu ta’a jechuudha.Akkuma argitan paartiin Baldiras Finfinneen naannoo of dandeesse ta’uu qabdi jechuun hojii eegalee jira.
Warri dulluma keessa dogogora badaa dalagdan (ABO Hilton) boru seenaan isin gaafata.
ABIN olaantummaa saba tokkoo deebisuuf ifaan ifatti hojjachaa jira,
PP olaantummaa saba tokko debisuuf harka lafa jalaan APP waliin hojjachaa jira.
Ezema olaantummaa saba tokkoo Itiyoophiyaawwii keessatti dhokacuun hojjachaa jira.
Baldiras olaantummaa saba tokkoo Fnifinnee irratti diriirsuuf ifaan ifatti hojjachaa jira.
Keenya warri garaaf bulu warra kana waliin hiree Oromoo fi Oromiyaa murteessuuf hidhamtoota Oromoo mana hidhaatti dhiisee, warra hin hidhamiin seeraan ala fonqolcha irratti gaggeessee mariif dhihaata.
Maal irratti mar’atuu? Maal kennanii maal fudhachuuf negotiate gochaa jiru?
Deebii hin qaban,
Furmaatni-Oromoon waan waliin dhabe Waliin qabsaawee deebii argachuu!
የአዲሱ የትግራይ ምክር አቤት ዉሎ

 

Faranjichi har’a dhaddacha Jawar faa irratti argamee bahi jedhaniin sun isa kana. Booda Jawar lollaan dhiisanii dhaddacha hordofee fixee bahe. Andreas Baumann jedhama. Gaazexeessaa Iskaandiniiviyaati.


BBC News Afaan Oromoo