PM Abiy Ahmed’s speech in Mekelle (In Tigrigna language)

PM Abiy Ahmed’s speech in Mekelle (In Tigrigna language)

Dr.Abiy Ahmmed Afaan #Tigirees akkuma gaaritti haasaya. Kuni haasaa Maqaletti taasise.. eenyutu nuuf Hiika mee

TPLF: ደፂ ግን ከአበባዋ በታች በኮቷ ውስጥ የያዘችው ክላሽ ነው ወይስ የቺኮች ዶሴ? አይኔ ይሆናል ብዬ መነጥሬን አድርጌ መጥሬ ባየውም ያው ነው::
Natnael Mokonnen


Muummichi Ministeeraa Dr. Abiyyi haasaa har’a Tigraay keessatti Tigiriffaan dubbate nuu hiiki jechuun warri na gaafattan hedduu dha. Haasaan daqiiqaa 13f afaan jaraatiin godhe cunfaatti akka armaan gadiitti.

Hunda caalaa seenaa Itoophyaa keessatti bakka Tigraay qabdu kaase. Dhimma qaroominni Aksum seenaa Itoophiyaa keessatti qabdu yaadachiise. Amantiileen Kiristaanaa karaa nugusa Aksum (Izaanaa) fi amantiin Islaamaa karaa Najjaashii yeroo duraaf kan seenan kutaa kana tahuu dubbate. Tigraay lafa hayyoota akka Yaareed (ogeessa muuziqaa) fi kanneen biroo tahuu maqaa dhahee yaadachiise. Akkasumas Tigraay qabsoo farra Dargii godhame keessatti qooda duraa qabaachuu ibsee jagnoota jaraa maqaa dhadhahe. Mallas Zeenaawiis achi keessatti qofa maqaa dhahe. Tigraay hundee ADWUI tahuu faa kaase. Seenaa Tigraay biyyattii keessatti qabdu irraa ka’uun Tigraay Itoophiyaa malee, Itoophiyaanis Tigraay malee makiinaa mootora hin qabne dha jechuun ibse.

Dhimma hariiroo ummata Tigraayii fi ummatoota biyyattii kaanis kaasee jira. Lammiileen Tigiraay akka lammii biyyaatti bakka fedhan deemanii hojjetanii of danda’uuf mirqa qabaachuu addeesse. Oromiyaa keessatti lammiileen Tigraay haleellaaf kan hin saaxilamin tahuu yeroo mirkaneessus dhimma Jawar Mohammed irra deddeebi’ee kaasaa ture tokko jabeessee ragaa bahe. Ummanni Oromoo akka sabaatti Tigiroota akka hin diinomfamnnee tika amansiisaa kennuufii isaa ragaa baheef. Kan jara tuqu yoo jiraate illee jarri obbolaa keenya hin tuqinaa jechuun ittisa godhaaf/godheef. Miidiyaaleen keenya hundumtuu obbolummaa ummataa jabeessuu qabu jedhe.

Ummanni Tigraay ummata qabsoo haqaaf of kennee wareegama kafale, warra kaaniifis gargaarsa qabsoo godhe malee kan ofii isaaf jedhee warra kaan jibbu akka hin tahin dubbate. Ofii isaaf dalagatee dafqa isaan kan bulu, obsa bara dheeraa kan qabu tahuu kaase. Mootummaanis misooma ummanni kun hiyyummaa keessaa bahuuf godhu kan deeggaru tahuu waadaa seene. Dhimmi waldhabdee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraas akka hatattamaan furmaata argatu mootummaan kan hojjetu tahuu ibsuun haasaa isaa goolabe.

Xiinxala koo
Haasaan Dr. Abiyyi guutummaa guutuutti qooda ummata Tigraay irratti xiyyeeffate jechuutu danda’ama. Ummaticha hamilchanii ummatoota biyyattii biroo keessumattuu Oromoo fi Amaara akka ija shakkii fi jibbaatiin wal hin laalle gochuu irratti waan fuulleffate fakkaata. Hogganoota TPLF amma jiran irraa waan dubbate hin qabu. Waltahiinsaa fi tokkummaa gidduu jaraa jiru hin kaafne. Galata jaraaf addatti galches hin qabu. Mallas Zeenaawiis tahu toora qabsaayota Tigraay keessaa biqilanii keessatti qofa maqaa dhahee dabre malee hafuura ”tallaaquu mariyaachin” jedhu sana hin garsiifne. Akki inni itti dubbate ummata Tigraay biratti deeggarsa guddaa horaaf jedhamee yaadama. Hogganoota TPLF, keessumattuu warra Mallasiin waaqeffatu biratti garuu ija shakkiin laalamuun hin hafu. Walumaagalatti haasaa Tigiraay dhaqamee haasa’amuu qabu dubbate jechuun danda’a.

Yaya Beshir irraa


Ethiopia : ማንኛውንም የፖለቲካ አካል የምንመዝነው በአፈጮሌ ምላሱ ሳይሆን በተግባር ለሕዝብ በሚያመጣው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ነው ። ሕዝብ የሚፈልገው መብቱን ነፃነቱን የመስራትና የመኖር ሕልውናው በገዛ አገሩ በሕግ ልዕልና እንዲያብብለት ነው ፤ ላለፉት 27 አመታት ሕዝብ የበይ ተመልካች ሆኖ ጥቂቶች በዘርና በፖለቲካ አደርባይነት የሕዝብን የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ልዕልና በመንጠቅ ሀገር ወዳድ ዜጎችን ለእስርና ለግድያ ለስደትና ለአፈና በመዳረግ ኢሕአዴግ መራሹ አገዛዝ ትልቅ ወንጀል ሰርቷል ፤ ሕዝቡ ይህንን ወንጀል በመቃወም ድምፁን በማሰማቱ አጣብቂኝ ውስጥ የገባው አገዛዝ በቃላት ድርደራ ሕዝብን ዝም ለማሰኘት መስመሩን ዘርግቷል ። ሕዝብ የሚፈልገው በተግባር ስር ነቀል ለውጥ የሚያመጣለትንና መንግስታዊ ወንጀለኞች ሕግ ፊት የሚያቀርብለትን ሕዝባዊ መንግስት ነው ። #MinilikSalsawiIf PM Abiy Ahmed travels to Mekelle tomorrow to speak to the community there, he should do that in Tigrigna language (which he stated on his resume that he speaks). But in doing so, he should tell them that a special federal budget (about 43million) allocation to the former TPLF fighters will be stopped soon because Ethiopia can no long afford to wire a back payment for TPLF’s retired fighters.

Girma Gutema