Site icon Kichuu

Pirezidaantiin FDRI duraanii Doktar Nagaasoo Gidaadaa boqatan.

Pirezidaantiin FDRI duraanii Doktar Nagaasoo Gidaadaa boqatan.
Doktar Nagaasoon Jarmanitti waldhaansa irra turan.
Doktar Nagaasoon bara 1987 kaasee pirezidaantii FDRI ta’uun waggoota 7f tajajailaniiru.
Pirezidantiin FDRI duraanii kabajamoo Dr. Nagaasoo Gidaadaa addunyaa kanarraa du’aan boqotaniiru.
Maatii fi firottan isaaniitiif maraaf jajjabina hawwa.

Haasaa Dr.Nagaso fayidaa akka sabaati ijaaramun qabu kan bara 1985 dubbatan!!

Dr. Nagaasoo Gidaadaa bara jireenya isaaniitti hamtuus toltuus keessa qaxxaamuran. Kijiba mormuuf jecha gatiis kafalaniiru. Duuti eenyuufuu waan hin oolle. Karaa sabaaf hin taane irraa deebi’anii sabaaf dubbachaa boqochuun ulfina. Dr. Nagaasoonis fiigicha addunyaa kanaa fixatanii har’a boqotan. Fuulli Waaqaa haa araaramuuf! Maatii, firoottanii fi jaalattoota isaanii maraaf jajjabina hawwina!
Yaya Beshir
#etv ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ከ1987 – 1993 ዓ.ም ለ7 ዓመታት ያህል አገራቸውን በፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል፡፡

Exit mobile version