Gaaffii Deebii Ziyad Yonis and Ibrahim haji.. Pioneers of Afran Qalloo

Gaaffii Deebii Ziyad Yonis and Ibrahim haji.. Pioneers of Afran Qalloo

Afran Qalloo_

Seenaa Hawwisoo Afran Qalloo Via

Ibrahim Haji: As kottu asin jira