Pilipiins: RECORD-ADDUNYAA-sa’aatii tokko Keessatti Biqiltuu Mukaa Miiliyoona 3

#pilipiins
#RECORD_ADDUNYAA.
Biyyi Piliipiins sa’aatii #tokko Keessatti Biqiltuu Mukaa Miiliyoona #3 (3000,000) fi Kuma Dhibba Lamaa (200,000) Dhaabbuudhaan Addunyaa Irratti Rikoordii Haarawa Galmeesitee Jirti.