Paartiin Amaaraa(ADP) maal jechaa jiru waa’ee Finfinnee ?? Afaan Oromoo mitii Oromoo arguu akka hin feene kunooti

Paartiin Amaaraa(ADP) maal jechaa jiru waa’ee Finfinnee ?? Afaan Oromoo mitii Oromoo arguu akka hin feene kunooti 

“Filannoo dhufu booda nama Injinar Taakkalaa Umaa jedhamuu fi Paartii ODP jedhamu Finfinnee keessatti arguu hin barbaannu.Paartilee fedhii fi faayidaa Ummata Amaaraa Finfinnee keessatti kabachiisuuf hojjechaa jiranu(Kanneen akka ABIN fi kkf) waliin taanee filannoo dhufu 100% Finfinnee keessatti ni injifanna.”Indaawwaq Abbixeetu walgayii ADP dheengaddaa irratti hirmaattota waltajjichaa kakaasuuf dubbate.Kottu hin nyaattaa Abbixee mataa dhakaa.Utuu filannucha hin gahin yoo Qaallittiitti of agartewoo Abbixee??
V i A Andualem BeFakadu


Bulchiinsi Mootummaa Naannoo Benishangul Guumuz bara 2011tti naannicha keessatti Manneen barnootaa 9tti barnoota Afaan Oromoo kennuu eegale ol guddisuun bara 2012tti manneen barnootaa 11tti dabalataan Afaan Oromoo barsiisuuf qophii xumureera.Keenya oluma.Utuma Mortuun mortuu Hortuun immoo horaa jirti

Andualem Bafakadu Demelce


Torban darbe kana namoonni 8 Qeesii fakkaatanii marata mataatti maratanii guyyaa Dilbataa ganamaan Kutaa magaalaa Booleetti lafa mootummaa duwwaa jiru irratti osoo ijaarsa seeraan alaa gaggeessanuu to’annoo jala oolanii dhimmi jaraa qulqullaa’aa jira.Har’a immoo hojjetaa mootummaa tahanii nafxanyaaf osoo waraqaa eenyummeessaa Finfinnee dhoksanii baasanuu namoonni lama waraqaa eenyummeessaa 310 olii wajjin qabamaniiru.Dubbiin xiyyeeffannoo cimaa barbaaddi.Hoggansi ODP akkuma Xilaahun Fiqaaduu kana kutaa magaalaa hundatti xiyyeeffannoo kennanii shira nafxanyaa fashaleessan injifannoon fagoo miti.