Paartiileen Morakattootaa Miseensonnii fi Deggertonni Isaanii Oromiyaa Keessatti Akka Hidhamaa Jiran Himatan

Paartiileen Morakattootaa Miseensonnii fi Deggertonni Isaanii Oromiyaa Keessatti Akka Hidhamaa Jiran Himatan

Partiileen morkattootaa maqaa Oromoon socho’aan, Kongireessi Federaalistii Oromoo fi Partiin ABO filannoo bara 2012 geggeessamutti karaa nagaa hirmaachuuf ka qophaawaa jiran tahuu dubbatanii, “garuu, mootummaan miseensotaa fi degartoota keenya hidhaa jira,” jedhu. Mootummaan Oromiyaa gama isaatiin filannoof akka haala miijessaa jiru eeree, “paartiileen morkattootaa yoo ka karaa nagaa socho’an tahe rakkoolee isaan mudatan ni furra,” jedha.


Gootota kana dabalatee qaqaalii sabboontota Oromoo kuma 11 oltu mana hidhaa keessaatti dararamaa jira. #ABOn filannootti akka hindhiyeeffamneef kunuu agarsiisa tokkodha!Waan sabni keessa hin jirre tokkichuu hin miidhagu. Ilmaan Habashaa qofaadha