Our struggle is what unite us, our resilience & persistence ..

Our struggle is what unite us, our resilience & persistence is what will bring us to victory#OromoProtest #OromoRevolution #HaacaaluuHundeessaa #FreeOromia

Dura Taa’aan Adda Bilisummaa Ummata Beenishaangul, ajjeechaa Artisti Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame jabeessanii balaaleffatan; ummata Oromoo fi maatii Hacaaluu Hundeessaaf dhaamsa jajabinaa dabarsaniiru.

Dura Taa’aan Addichaa, Ob Yusuf Naasir gaaffii fi deebii #Oromedia waliin taasisan keessatti ajjeechaan Artisti Hacaaluu irratti raawwatame gochaa goota sabaa balleessuuf akeekamee ta’uu eeran.

“Sirni walqixxummaa sabootaa hin barbaanne gootota walqixxumamaf falman hin jaalatu. Kun biyya Itoophiyaa keessatti akn abrameedha.” jedhan Ob Yusuf.

“Hacaaluun goota; goota ajjeesuun gootota kumaatamaan baay’isa,’ jechuunsi, ummanni Oromoo fi ummanni Beenishaangul tokkummaa isaanii ajbeessanii qabsoo farra agbrumama akka finiinsan dhaamaniiru.

Gaafffii fi Deebii kana gidduu kana bal’inaan isinifi dhiheessina.

Dábessá Gemelal


Kkkkkkkk kolfuu woyya.
Shanee baandiraa habashaa jaallatu argee hin beeku. Rifeensa mataa dheerissuun worra bosona jiru fakkeessuufii? Hin fakkaannee fakkeessa.

Afaanuma dheengadda shmarran lamaafi dhiirri tokko shakkamtoota 35wojjin to’atamaniiru jeetteen, as deebitee diirri lama to’atamee tokko miliqee barbaadamaara jette Dhadde Addaanech.

Shimallis ammoo. OMNtu akkanni qalamu taasise dhejedhe. Haacaaluun gaafa omn irratti dubatu shaneemoo habashaa qeeqee?

Dr. Abiy ammoo Silaa gaafa 22du’a jedhan”. Erga du’asaa beekanii maaf eeguu gochuufii dhiisanii?????

Oromiya Biyyako

Mohammednur Guye


This is Tilaye Yami who assassinated Haacaalu Hundeessaa. Naftenganism/Neonaftenganism is an evil ideology that has no ethnic bounds, an Oromo by ”blood” can be Naftenga/Neonaftenga. Examples are this Tilaye guy and evil Abiy Ahmed.

Stalin was Georgian who killed millions to keep ”mother Russia” together, Hitler was an Austrian who wanted to institute the supremacy of German people. The most heinous and evil Naftengas/Neonaftengas are ”Oromos”, keep that in mind.

Biyya Oromiyaa