“#Osoo Hin Durfamin Dursi!”

“#Osoo Hin Durfamin Dursi!”

Jaal #Laggasaa #Wagii ( Urjii Lola Keessaa )
Meeqan keessantu yaadata?
Lubbuun gootaa darbus, seenaan gootaa darbee jiraata.

Ajaahib Jimaa Tooboo


By all means necessary


“#Osoo Hin Durfamin Dursi!” Waaqoo Nooleetiin-Ebla 10, 2021
 
#Lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turee fi jiru lola #Mooraa Oromiyaa fi #Mooraa Ethiopia jiddutti gaggeeffamaa turee fi jiru yoo jennu sababa gahaa wajjini.
 
Dhugaa deemaa turee fi jiru hubannee ummata keenyaaf ifoomsuuf, dirqama Saayinsii Siyaasaa barachuun nurra hin jiraatu; ragaan argaa fi dhageettii nuti qabnu gahaa dha.
Ammas kanumatuu mul’ataara, haala amma argaa jirruun Oromiyaa keessatti Murna Shiftaa ብልጽግና /Badhaadhinaa biratti Ilmaan Oromoo qaamota nageenyaa biyyattii ta’uun hidhatanii jiran kanneen, Humna Addaa Oromiyaa, kanneen Poolisii Federaalaa, Kanneen Raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranii fi tika biyyaalessaa Ethiopia keessa jiran shakkamuun osoo isaan jiranii Humna Addaa Amaaraa fi waraana Shaabiyaa heddummeessuun Oromiyaa dirree jeequmsaa(Battle of conflict) gochuun dhiiga ummata qulqqulluu dhangalaasaaru.
 
Gochaan hammeenyaa , duguuggaan sanyii Tigraay irratti ta’aa ture, sababa Addunyaan camera irra dhaabdeef, Oromiyatti garagalfatuun Dhaadannoo “Juntaa Lafaan geenyaan Oromyaan Garbuu dha akka salphatti Haammama!” isa jedhu hojitti hiikuun, Walloo, Matakkal, Lixa Oromiyaa Wallaggaa Afuran fi Giddu gala Oromiyaa irratti lolli labseemee duguuggaan sanyii deemaara.
 
Dabalataanis Kibba Oromiyaa fi Kibba Baha Oromiyaatti Waaraana Shaabiyaa bobbaasuun Shaashamannee buufata sochiin irraa ta’u gochuun ummata nagahaa goolaa jiru.
#Furmaaata:- Balaa nam tolcheen sitti deemu gaafa of irratti bartu teessee eeguu osoo hin taane gahumsa, dandeettii, beekumsa, ogummaa, qabeenya diinagdee fi qabeenyaa namaa qabdu hunda walitti cim’ifattee humna godhachuun diina Innikkaa si nyaachuuf dhufe of irraa qolachuu dha.
 
Ilmaan Oromoo fi Oromiyaa mooraa diinaa keessa teessanii diina waliin lammii keessan irratti dhukaastan kanaan booda carraan qabdan Shiftaa isin ajajaa jiruun nyaatamuu duwwaa dha. kanaaf kan “#Osoo Hin Durfamin Dursi!” kan jedheef!
Mohammed Hassen Wako