ONN: Dr Kedida Show-Marii Adde Samiha Osman Wayee Ajjeecha Dambidollo Keessatti rawwatame fi Akkanumas Wayee Yeroo Ammaa Kana Ilaachisee Godhame

ONN: Dr Kedida Show
Marii Adde Samiha Osman Wayee Ajjeecha Dambidollo Keessatti rawwatame fi Akkanumas Wayee Yeroo Ammaa Kana Ilaachisee Godhame


Dr. Nagasoo Gidaadaa, pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii, waltajjii kaleessa galma giddugala aadaa Oromootti geeggeeffame irratti argamanii dhaamsa gajjallaatti argamu ummata biraan naa gahaa jedhanii turani.
OBN ani sagalee ummataati jedhee of himuyyuu dhaamsa kana dabarsuufii hin feene. Dhaamsichi kunootti waliif daddabarsaa:

“1) Osoo ABO waliin haasa’anii araaraa waaraa hinbuusin, dhaabilee garagaraa biyya galan jedhanii lakkaa’uun rakko biyyatti hinfuru.

“2) Bakka nageenyi hinjirretti tasgabiin, sirni dimookraasitiifi misoomni hinyaadamu.

“3) Mootummaan hatattamaa haasaa araaraa ABO waliin bakka abbootin gadaa, abbootin amantaa, haayyoonifii qeerron argamanit jalqabuu qaba.

“4) Mariin araaraa kun akka milkaa’uf yoo barbaadame, Mootummaanis akkuma ABO labsii dhukaasa dhaabu labsuu qaba, miseensota raayyaa ittisaatifis uummata shororkeessuurraa akka of-qusatan ajaja cimaa dabarsuu qaba.”

Dambi Dolloo
==========
[OBN 17 11 2010] Dambi Dolloofi naannoonsee waggootan darban sababa adda addaan lubbuun namoota keenyaa hedduu darbeera, dhiigni obboleewwan keenyaa baay’een garmalee dhangalaa tureera. Miidhaa kana dhaabuun nageenyafi tasgabbii buusuuf MNO hawaasa hirmaachisuun yaalii adda addaa yoo taassisellee ammas rakkoon kun itti fufee jira jedhan Hooggannaan Biiroo Kominiikeeshiinii Oromiyaa.


Wayyaanneen Afaan Oromoo dubbattu ;OPDOn ,waraana ishee Koonyaa Horoo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horoo qubsiiftee sakattaa WBO jettee haal duree akka xumurte irra gahame.

Gara shaambuutti yeroo dhiyoo keessa humna loltoota ishee heedduminaan bobbaastee WBO Koonyaa Horoo jiru rukunna jettee humna waraanaa qubachisuuf qophii irra akka jirtu beekame. kanaaf haal duree mijeessaa kan turan namoota t-sharit fi uffata alabaa fi asxaa ABO uffachuun qeerroo bilisummaa fakkaachuun basaastummaaf bobba’anii akka jiranis irra gahameera.
Keessumaa sababa Godina kanatti gidduu kana sirna alaabaa dhaabuu waliin wal qabatee tarkaaniif kana fudhachuuf qophii xumurtee jirti.
Waan taheef Uummatni,Qeerroon fi Qarreen Oromoo naannoo sanii sodaa tokko malee diina keessan hubannoon adda baastanii beekuun quba wal qabaachuun eeggannoo cimaa akka gootan isin hubachiifna.

Chali Ensermu Beyene

Warri Amantii Jettan Homa Maraafu Caqasa Video tana #GoobanAmma tasgaboofti Jirti Magaalan Teenya.