“MM Dr Abiyyi Ahimad, Irreechi Duudhaan dhaloota Oromummaa Gadaan biqilee guyyaa nageenya

“MM Dr Abiyyi Ahimad, Irreechi Duudhaan dhaloota Oromummaa Gadaan biqilee guyyaa nageenya itti labsatee, dhaloota isaa qe’ee eeguun sirna tumatee gootummaa isaan fakkeeffatu Oromummaadhaaf guyyaa addaati jedhaniiru. 

 Ergaa baga ittiin nu gahee dabarsaniin, kabajni Irreechi baranaa kan tokkummaafi wal jaalalaa wareegama qabsoo kichuuwwan Oromootiin argameen, tokkooma sabboonummaa jaalalaan biyya itti bulchinuun muuxannoo sirna gadaa ittiin qooddannuun kan kabajamu ta’uun isaa gammachuu keenya dachaa godha jedhaniiru.
‘‘Gaafa nuti tokkoomuu dhabnee duudhaa keenya ganne wal qoqqoonnee badiif wal kennine, qabsoo dhiigaan dhufteef kabajaa kennu dhabuu ta’a. Kanaafuu tokkummaa keenya eeggachuun icitii injifannoo keenyaa ta’ee itti fufuu qaba.’’ Irreechi jaalalaa baranaas carraa tokkummaa keenya duudhaa aadaa keenyaan faayoomnee dhaamsa abbootii Gadaa qalbiin itti dhaggeeffannu nuuf ta’a jennee abdannas jedhaniiru. https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-45682552


Irreecha 2018: Horri Finfinnee ni irreefama

Horri Finfinne hora jahan keessaa isa angafaati. Kanaaf barana Hora Arsade booda Hora Finfinnee ni kabajna. Kana immoo namni nu dhorkuu tokko hin jiru jechuun Abbaa Gadaa Bayyaanaa Sanbatoo BBC’tti himaniiru