Why Oromos are protesting again?

Why Oromos are protesting again? Lad grabbing in Oromia has not stopped it is getting worst every day!

vidiyoo hiriira guyyaa har’aa 26/03/2011 A.L.H


#MACHAARAA.

Mohammednur Guye
Guyyaa har’aa Jimmaa yuunivarsitiitti.
Lagannaa laaqanaatiin gadda nutti dhaga’ame ibsanneerra.
Adeemsi baruu fi barsiisuullee addaan citee jira.kana ilaalchisuun
Qaamni nuti federaalarraa ergamne sagalee keessan dhaga’uuf dhufne jedhe barattoota mariisisuuf yaalus mariin sun addaan citeera.
#Nuti qaama oduu dhaggeeffatu osoo hin taane qaama furmaata kennu barbaanna yaada jedhuun marichi addaan citeera.
#Qabsoon itti fufa!!!!Takele Uma Banti I wonder how you go to sleep every night when our Oromo farmers are struggling/homeless. You are suppose to fight for our farmers, but instead you have forgotten your priority. Start doing your job before it’s to late.

Fahmi Ahmed


Dhaadannoo Mucaa kan irra Maal Bartu laata…?

ARSII – ASSALLAA

“Yeroo amma kana Hawaasni Godina Arsii Magaalaa Asallaa fi Naannoo ishee
1.Dangaa keenya hakabajamu
2.Dhumaatiin ilmaan oromoo irratti deema jiru nurraa haa dhaabbatu
3.Poolisii Oromiyaaf hidhannoon guutuu haa kennamuuf
4.Oromiyaa Diganii Itiyoophiyaa ijaaruun hin danda’amuu fi k.k.f
Jechuun sagalee ummataa isaanif dhageessisaa jiru.”


የ አዲሰ አበባ አስተዳደር የአርሶ አደሩን መሬት ለመንጠቅ እና ለማፈናቀል የተጠቀመው እቅድ ዙሪያውን የኦሮሚያ መሬት ድንበር በመሻገር የመጨረሻ የሚለውን ድንበር አስጠግቶ መጤዎችና ሰፋሪዎችን ለማስፈር ኮንዶሚኒየሞችን እየሰራ ይገኛል፡፡

የድንበር አያያዙን ስንመለከት ከሀና ፉሪ ገ/ማህበራትን እስከ ዩኒሳ ዩኒቨርሲቲ ቱሉ ዲምቱ፣ ከቱሊዲምቱ ኮዬ ፣ ከኮዬ አራብሳ አያት ኮነዶሚኒየምን ሰላሳ አራት ቀበሌ ገበሬ ማህበራትን አፈናቅሏል፡፡አንድ ቀበሌ 20 ጋሻ መሬትን ይሸፍናል፡፡ በመሃል ከጎሮ ቱሉዲምቱ ባለው መስመር የቦሌ አረብሳ፣ የገላን ከታ፣ ሂዶሮ ፣ገላን ጉራ እና የቦሌ ቡልቡላ በከፊል ገበሬ ማህበራት በኮንዶሚኒየም ታጥረው በመሃል ቀርተዋል፡፡ እነዚህም ገበሬ ቀበሌ ማህበራት ያላቸው አማራጭ መፈናቀላቸው እንደማይቀር በማሰብ ተራቸውን እየተጠባበቁ ይገኛሉ፡፡

ከላይ የተገለፁት ገበሬ ማኅበራት አርሶ አደሮች ” በህይወታችን እናልቃለን እንጂ መሬታችንን አሳልፈን አንሰጥም” በማለት ላይ ያ ስልሆነ፤ ቄሮ እና ቀሬ እንዲሁም መላው የኦሮሞ ህዝብ ከትግላችን ጋር እንዲቆም ጥሪያቸውን ያስተላለፉ ሲሆን በአንድነታችን በመሃል በቀሩ ቀበሌዎችን ባህላቸውን ፣ማንነታችን እንዲሁም ባህሉን ለመታደግ ለመጤዎችን እና ሠፋሪዎች የሚሰጠውን መሬታቸውን በጋራ አንታግላው፡፡

“Tokummaan humana. Humni Qeerro humana Oromooti!

~By Abdisa Woyessa Gule


Qonnaan bultoonnii Oromoo lafa isaanii bulchinsii magaalaa #Finfinnee irraa fudhate maal jedhu?


Guyyaa arra 05/12/2018 tti M/Machaaraatti hiriirri guddaa guddaa godhamerratti; Barattoonni sad 1ffaa, sad 2ffaa fi preparatory akkasumas Qeerroo fi hawaasni bifa qindaayeen geggeeffameeti jira. Qabxiilee hiriirtoonni dhaaddannoof kaasan keessaa;
1. Daangaan Oromiyaa haa kabajamu
2. Poolisii Oromiyaatiif hidhannoon gahaan haa kennamu.
3. Dirree Dhawaan dirra keenya, Cinaaksan cinaacha keenya.
4. Dhumaatiin Oromoo lixaa,kan Walloo,kan Booranaa fi Harargee haa dhaabbatu.
5.  Gaaddisa Oromoo jalatti Oromoon ajjeefamuun Aadmalee dha.
6. Haaromsi sirrii haa godhamuu
7. Bilisummaan lafarratti haa gad buutuu fi kkf.