OromoRevolution Gootitti Oromoo Dirribee Ittaanaa kan Mootummaan

OromoRevolution Gootitti Oromoo Dirribee Ittaanaa kan Mootummaan wayyaanee adabbii du’aa itti murteesse waggaa dheeraa hidhaa keessa turte ma a hidhaa Qilinxoo irraa Qeerroon Bilisummaa Qabsoon dirqisiisee hidhaa irraa hiiksisifatera!!
#OromoStrikes-Diribe Etana has just been released from Qalitoy prison. She has been Incarcerated for so many years and sentenced to death penalty because of her stands and views.
#FreeAllOromoPoliticalPrisoners !!