Oromoota walloo kan gargarsaa uummaata isaani oromoota harargeeti godhan!

Oromoota walloo kan gargarsaa uummaata isaani oromoota harargeeti godhan!

Uummanni oromoo harargee yoomilee waani isiin gootanif kannaa hin dagaatan!