Oromoota Walloo irraati Duguggaan sanyii raawatama jira.

Oromoota Walloo irraati Duguggaan sanyii raawatama jira. Uummanii hanga Lubbuun barbada’uuti diinan kokkee wal-qabee jira.

MNO ni jira taanan Uummata keenyaaf Fala kaayya.


 

Oduu Amma Nugahe

Waraanni Bilisummaa Oromoo, WBOn haleellaa maadheewwan diinaa irratti taasisu itti fufuudhaan magaalotaa fi gandoota hedduu bilisa baasaa jira. Haaluma kanaan humni Addaa WBO godinoota Gujii keessa socho’u waajjiraalee mootummaa Bilxiginnaa aanaa Adoolaa keessa jiran too’atee jira.


Riqicha Oromiyaa fi naannoo Amaaraa wal quunnamsiisu akka lammataa deebi’ee hin suphamnetti hin dandeenyetti barbadeessuun gaarii ture

Qeerroo Walloo #Kamisee aanaa Dawwaa Caffaa dildila kuttee jirti, akkasi

Walloo Kamiseen itti shidee jira.. qeerroon Oromiyaas gargaaraa.


 


Lolli Oromoota Walloo irratti Humna Addaa Naannoo Amaaratin baname 4kiiloo keessattis lola biraa uume. Lola Humni Addaa Amaaraa Oromoota Walloo irratti banan keessaa Dammaqaa Mokkonnan fi Qaamoleen Mootummaa Sabaan Amaaraa harka qabaachuun beekkamee jira. Kanaanis Dammaqaa fi Abiyyi yeroo ammaa kana 4kiiloo keessatti tapha biraa keessa wal galchanii jiru? Haala jiru hundaa hordofnee walitti deebina….