Oromoota Afran Qalloofi Siikkoo-Mandoo irratti, gocha hammeenyaa RIX fi Habashootaan raawwatamaa jiru

Oromoota Afran Qalloofi Siikkoo-Mandoo irratti, gocha hammeenyaa RIX fi Habashootaan raawwatamaa jiru | RSWO – Amajji 21, 2020

Voice of Independent Oromia