“Oromooni Naannoo somaaleerraa sababa Oromoo tahanif qa’ee isaanirraa buqaa’ani aanaarra turan keessaa waarri Aanaa Burqaa Tirtiraa iyyaannadhaf Harar godina dhufanii jiran

“Oromooni Naannoo somaaleerraa sababa Oromoo tahanif qa’ee isaanirraa buqaa’ani aanaarra turan keessaa waarri Aanaa Burqaa Tirtiraa iyyaannadhaf Harar godina dhufanii jiran

“Oromooni Naannoo somaaleerraa sababa Oromoo tahanif qa’ee isaanirraa buqaa’ani aanaarra turan keessaa waarri Aanaa Burqaa Tirtiraa iyyaannadhaf Harar godina dhufanii jiran. Namoonni baayyinni isaani Hawwaan 30 daa’ima 45 dargaaggeessa10nifi abbaa warraa 18 tahan nutii erga naannoo somaaleerra buqqaanee dhufnefi as gidduu waan dalaganneerra arihamnee waan dhufneef rakkoo hamaa keessa jirra jedhu. Yeroo ammaa kanattiis maskiida araattanyaatti walitti qabamani jiru. HANGA YOOMI LAATA!”
Jawar Mohammed

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.