Oromoon Yeroo waan hamaa fi hammaatan Biyya mudatu.

Oromoon Yeroo waan hamaa fi hammaatan Biyya mudatu,Akka #Herri_Uumaa cabe waan hubatuuf Bahee hoodata.
Dura bu’ummaa Abbootii gadaatiitin, Jaarsa Cifiraa jaartii Cifiree,Beera kalaalee,Durba Duudaa/Qarree,Dargageessa qeerroo, Farda Fe’ee Luugamee,Malkaa,Tulluufi bakkee Ulfootti bahee Badii Ilma namaa hundaaf Hoodata.
Waaqnis Kadhannaa fi Hoodannaa sirna guuttate kana dhagahee dhala namaa fi Uumaa-Uumama hundaaf araara buusa.
Hoodannaan Abbootii Gadaa Oromootiin bakkee hedduutti jalqabeera. Suuraan Armaan Gadiitti Mul’atu kun Giddu gala Oromiyaa #Adaa_Bargaa Kan fudhatameedha.
WAAQ NUU DHAGAHI🙏🏿

Via Walaabu Jiloo

Goobana Siidaa


Daguuggaa Sanyii Oromoo Walloo Irratti Raawwatamaa Jiru Cimsinee Balaaleffanna!