Oromoon yeroo ammaa kana humnoota waraanaa sadi jabeeffachuu dirqama isaati.

Oromoon yeroo ammaa kana humnoota waraanaa sadi jabeeffachuu dirqama isaati.humnoota waraanaa mootummaa abbaa irree kana gufachiisuu dandaa’an keessaa tokko. . . .

– Miidiyaa OMN tumsee tamsaasa isaa qilleensatti deebisuudha.sagaleen OMN takka rasaasa kuma akka caaaltee firii argamsiiste arginee jirra.

Humni waraanaa lammaffaan Oromoon tumsuufii qabu
– Ijaarsa qeerroo Oromootif gumaacha isaa gochuu yoo ta’u qeerroon jabaatee caasaa isaa bifa hin masakamneen akka socho’uuf tumsi qeerroo Oromootif dirqama barbaachisaadha

Sadaffaan humni waraanaa Oromoon tumsuufii qabu keessaa humna hidhannoo riphee lolaa WBO ti. WBO n haa xiqqaattus haa guddattus amantus amanuu baattus dhiibbaan gama riphee lolummaatin humna waraana abiyyi dadhabsiisuufi gufachiisuu irratti tarkaanfin fudhachaa jiru kan durii caalaa daraan kan jabaatedha.

Kanaaf yaa Oromoo yaa hawaasa koo addunyaa mararra jirtan gumaachi keessan gosoota waraanaa sadan kanaaf ni barbaachisaatii hamma dandeenyun bira haa dhaabannun jedha.

Miidhaksaa Abbishuu