Oromoon waan barbaadu harka isaatin godhata malee ormarraa hin eeggatu-KMN

“መንግሥት እኛን እንዲዋጉ በቂ ስልጠና ሳይሰጣቸው በችኮለ አሰልጥኖ ዩኒፎርም አልብሶ እኛ ላይ ያሰማራቸው የኦሮሚያ ልዩ ሀይል ፖሊሶች አብዛኞቻቸው መሳርያ ይዞ እኛጋር መጥቶ እጅ ሰጥቶ ትግሉን እየተቀላቀሉ ነው፣ እኛም ተቀብለን በቂ የጦር ስልጠና እየሰጠናቸው እንገኛለን፣ እኛን እየተዋጉን ያሉ ከሌላ ክልል የመጡ ኦሮምኛን እንኳን መናገር የማይችሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሆኖ ግን የኦሮሚያ Spacial force የለበሱ የሌላ ክልል ተወላጆች ናቸው፣ ከነሱም እስከነመሳርያቸው እኛን የተቀላቀሉን አሉ”::

ጃል ማሮ ድርባ በKMN


Ergamtuun Wayyaanee OPDOn Abiy Haamad, waggaa lama dura qabsoo Oromoo Shaabiyaatti hiitee abaarti, rukutti ture. Osoma ishiin waggaa 27 guutuu dhabamsiisuuf itti gamtuu qabsoon ummatichaa didee akka galaanaa dhangala’ee dhufee mataa jaraarra bahe. ”Kana booda gooftaan keenya Wayyaanee miti, gooftaan keenya Oromoo dha” jettee arraba damma dibattee fakkeeffatte. Seenaa keessatti yeroo lammaffaaf nu dogoggorsite. Tole eega dhiifama gaafattee atis dhala Oromooti jennee dhiifama goonaaniif harka keenya deebiftee yeroo lammaffaaf ciniinte.

Dhiifama ummata Oromootiin wanjala waggaa 27 ofirraa dhiqattee Oromoof amanamtee itti fufuun tahuufii dide. Ergamtummaa baratte waan taheef ulfinni hin tahuufi. Injfifannoo Oromoo saamtee gooftaa biraaf dabarsitee laachuuf jecha Asmaraa fi Bahir Daaritti morma dheeressite. Har’a gooftaa lama qabdi. Tokko ilmaan Nafxanyaati. Kaan ammoo Shaabiyaa dha. Bobaa Wayyaanee jalaa baatee bobaa Shaabiyaa waggaa 27 guutuu abaaraa baatee seenuuf guyyaa lama caalaa itti hin fudhanne. Firoomni Oromoo akka raqaatti itti xiraaha. Firoomni halagaa ammoo akka qumbii itti urgaaha. Kan nama raaju ammoo Wayyaanee waggaa 27f ulee taateefii Oromoo lafarraa daguugaa baate jalaa baatee akkuma luka Shaabiyaa jalatti kufteen qabsoo Oromoo fi Wayyaanee walitti hiitee maqaa yakkuu ishiiti. Xiqqoollee hin qaanfanne. Umama safuu hin beeyne, ilmaan abaarsaa mataas tahee maqaa hin qabne jechuun OPDO dha.

Yaya Beshir

Obbo lammaa magarsaa harra dhaqee dubbiseen ture.
Akkas naan jedhani garaa na nyaatani ” uummata koo ani hin ganne jalaas hin callisne dhugaa namni yoo jalliseyyuu rabbi garuu ni arga waan anii fi hoggantoonni odp jalqabaa keessa dabarree waan salphaa miti oromoo qofaa osoo hin taane nutis salphifamnee waan dubbannu wallaalle yoo nuti morminee hanga eegdota (REPUBLICIAN GUARD) keenya ajjeesuu gahanii turan amma isa xumuraa uummata oromoo waliin teenyee ilaalaa jirra namni nuti kaleessa amannes amala nutti jijjiirrate jedhan”

Taddalaa Gammachuu irraa
Suuraa kan bara 2018 irraa fudhaatame

Via:Tesfaye AC Chala