Oduu amma Nu Gahe: Oromoon Mana Kitaabaa Guddicha Tokko Dhabe!

Oduu amma Nu Gahe: Oromoon Mana Kitaabaa Guddicha Tokko Dhabe!

Guyyaa har’aa Adoolessa 18, bara 2017 waaree booda naannoo sa’a 1 irratti obbo Ida’o Boruu du’aan addunyaa kanarraa godaaneera. Obbo Ida’oon hayyuu Seenaafi beekaa Oromoon qabduufi mana kitaabaa Oromoo lafa kanarra adeemuudha. Umuriisaa kanatti waa baayyee sabasaaf hojjechuu kan danda’uu, gootni biyya baqaa keessatti gidiraa guddaa dabarsee iddoo kana ga’e obbo Idaa’oon, seenaa qabsoo Oromoo keessatti iddoo guddaa nama qabu kun nu dhiisee sokkuun Oromoo hundaaf hirdhina guddaadha. Waaqayyo lubbuusaa jireenya baraabaraa keessa ol nuuf haakaa’u jechaa maatiisaafi Oromoo hundaaf jajjabina hawwina!

waa’ee Hayyicha Oromoo obbo Idaa’oo Boruu muraasa hidhaa kana gadiirraa dhaggeeffadhaa!

Via Beekan G Erena