Oromoon kumaatamni mana hidhaa keessaatti dararamaa waan jiruuf nama tokko nuuf ba’e jennee dhiichisuu hinqabnu.

Oromoon kumaatamni mana hidhaa keessaatti dararamaa waan jiruuf nama tokko nuuf ba’e jennee dhiichisuu hinqabnu.

Abdii Addunyaafi Fedhasaan marsaa lammaffaaf guyyaa borii mana murtiitti ni dhiyaatu.oromoo sagalee haa taanuuf.Oromoon kumaatamni mana hidhaa keessaatti dararamaa waan jiruuf nama tokko nuuf ba’e jennee dhiichisuu hinqabnu. Oromoon dhiichisarra hinjiru. Leenci bosonaa kufee kuffisaa jira. Yeroo qaxaamurarraa jira. Halkaniif guyyaa hojjechuutu nurraa eegama.

ODM~Breaking News~Iccita Guddaa Waa’ee Kolonel Gammachuu Ayyaanaa, Hidhaafi Sirna Hidhaa kanaa gadii dahggeeffachuun waliif daddabarsaa, 2019