Oromoon aadaa Oromoon jiru: Nagelle boranaa as the name suggest is one of The “Arda Jillaa” historical cultural site.

Oromoon aadaa Oromoon jiru: Nagelle boranaa as the name suggest is one of The “Arda Jillaa” historical cultural site.

This a festival is to show our cultures and enhancements campaigns of our Borantity (unification)pledge, this festival is celebrated from the time The first Abbaa Gadaa gadaayoo Galgalloo Yahyaa 1885 in power.

Nagelle boranaa as the name suggest is one of The “Arda Jillaa” historical cultural site.

We will defend our land!!!!!!!!

Viva Qeerro nagellee Boranaa we made it!


Oromoon aadaa Oromoon jiru, aadaa Oromoon jiraatu, yeroo mara abjuun isaa bilisummaa dha.