Oromoon goota tokko bilisummaa oromoo tiif falmaa jiru dhabdee jirti.

Oromoon goota tokko bilisummaa oromoo tiif falmaa jiru dhabdee jirti.
Maqaan isaa Mo’ataa Tarreessaa jedhama..DhalootaanAmboo 02 high school Amboo duuba dha.
Bakkii itti wareegame God/qel/wallaggaa Keessa Bakka Jimmaa Nuunnu jedhamutti.Kessa beektoonni akka jedhanitti umna addaa Police Oromiyaa dhukaasa bakka isaan jiran deemanii dhukaasa itti banuun akka ta’e beekameera.
Gama umna addaa police Oromiyaa tiin Namni 30 ol akka wareegamniif midhaan qaqqabee jira.
Gama WBO tiin Nama lamatu wareegamee jira.
Yaroo Ammaa kana reenfi Amboo qaqqabee jira. Awwaalchi isaa Guyyuma kamisa har’aa sa’a 8:00 irratti Bataskaana Awwaaroo mike’eel jedhamutti ni raawwata.
Qeerroowwan Amboo irraa !


Jaal Mo’ataa Tarreessaa falmaa irratti Hagayya 23, 2018 wareegame.
Nagaan boqodhu!!


 

1 Comment

  1. Humna addaa Poolisii Oromiyaa kun Dinii Oromoo heeduun osoo jiruu Goototaa Oromoo Mirgaa ummata isaaniif jechaa Bacaqii Boraafatanii ,Hidaa Mukaa nyatanii ,Osoo Ummatnii keenyaa Mirgaa Umamaa,Mirgaa Walqixumaa fi Abbaa Biyyuummaa hingoofatiin Bakkii Jireenya keenyaa Bosonaa Jedhanii Dinaa Oromoo wajiin kookkee walqabaa,humna gabroomfatuu Waayanee diree waranaa adda addaa irattii biyee nyaachisaa turaan yeroo ammaa kanaa deemanii adamsuun maaliif barbaachisee?Gootota oromoo kan akka Mo’ataa Tarreessaa ajeesuun OPDO maal fayaadaa ? Miseensoota Humna addaa Polisii Oromiyaa Wareegama gatii hinqabnee kafalchisuun ,Oromoon akka Oromoo ajeesuu Gochuun Enyuun akka fayaduu OPDOn nuuf ibsuu ni dandesii ?Humna addaa Polisii Oromiyaa akka isaan dhaqanii WBO hikachisaan Kan ajajee eenyuu ? Kanaan duraa OPDOn Ajajaa Waayyannee irraa fudhatteen Oromoo Meencaan osoo hinhafiin hikachisuun Ummatnii Oromoo harkaa duwaa hafee Dinii Oromoo xiqaa fi guddaan manaa isaa ariyaachaa turee.Obboo Lamaa faatuu tarkanfii kanaa yoo Ajajee ta’ee Waan barechaa jirtanii deebiftanii fookisisaa jirtuu waan ta’eef qalbiin gadii teesanii ilaaluu qabduu .Yaadii fi gochii fookisaa akkasii hala uumamaa OPDO wajiin yoo walqabata ta’ee iyyuu “birth defect” OPDO kana Obbo Lammaan fa’aa Doktoora Gahaan Waldhansaa isa Dhumaa gochuufiin fayisuu yookiin Ummatnii Oromoo akka Waayyannee qannessee OPDOf Obsa isa sadarkaa dhumaa Xumurachaa jira.Kanaaf filmaatii fayuu ykn Du’uu waan ta’eef Tokko filachuun dhimma gageesitoota isaanitii. OPDOn WBO akka gachana iseettii yeroo itti ilaluu qabduu malee akka dinaattii yeroo ittii adamsituu mitii.Sababii isaa immoo Dinnii OPDO fi dinii Oromoo baayee dha, yeroo ittii Waayyanneen ummata ishii haala adda ta’een hidhachisaa jirtuu,Oromiyaa irrattii bitamtoota boobasaa jirtuu,humnotnii dina Oromoo kaneen biroos oromiyaa fi Oromoo irrattii booba’aa jiraniittii ,WBO haqaan dhabatee haqaa Oromoof dinaa kufisee kufaa jiruu hikachisuu osoo hintanee Ummatnii Oromoon haala ittiin hidhatuu mijeesuu malee Gachanaa Oromoo hikachisuun seenaa badisaatii.WBO irrattii ABO qoofatuu murteessaa mitii.Sababiin isaa ,WBO qulquluu ijoolee oromoo gabruumaa ummata isaanii jibanii roorro saba isaanii irraa qolachuuf feedha isaaniin ,Oonnee gutuun ,gootummaan qabsa’aa jiraan malee ,bitamtoota qarshiif ykn samtoota ykn Warraa dirqiin walittii qabamaan mitii.Kanaaf Dhimmaa WBO hikachisuu Jedhuu kana ABOn ajandaa kana cufuu Ykn OPDO wajjiin mari’achuun bifa WBOn waranaa Oromoo fi Oromiyaa ta,ee ittii fufuu mijessuu malee akka bara 1991 Oromoo deebisanii qaanessuu ,leeyaasisuuf figuun kun Ummata Oromoo birattii fudhatamaa hinqabuu.partileen siyaasaa maqaa Oromoon Sochotan hunduu feetuu ABO wajjiin dhimma xixiqqaa irrattii waldhabdanii dhabbattan dhimmii WBO dhimma ABO gootanii yoo ilaalaa jirtuu ta’ee dogoggoraa cimaa gochaa jirtuu. WBOn dhimma ummata Oromoo hundaa ta’uu isaa beektanii daran jabeesuuf biraa dhabachuu qabdu.Sababiin isaa haallii Siyaasa biyya Itophiyaa kun maalii akka t’uu murteessuun hin dana’uu .kanaafuu dhimmii partilee maqaa Oromoon Soso’aa jirtaan yeroon kun yeroo taayitaaf Walmorkataan Osoo hintanee yeroo ititanii Oromoo bararan ta’uu beektanii walittii dalanuu fi godanisaa darbee deebistanii hooquun Ummata Oromoo gabrummaa biraattii dabarsitanii yoo keenitan Cubbuu dhifamaa hinqabnee dalaguun ittii gafatamuumma irraa ofiqusadaha hadaraa.WBOn gachana Oromoo fi Oromiyaa ta’ee itti fufaa,Miseensootii humnaa addaa Oromiyaa immoo ajajaa dinummaa hoogantoota isaanii irraa fudhatanii Obbooloota isaanii ajeesuu fi Obboloota isaaniin ajeefamuu moormaa,ajajoota keessan duraa dhabbadhaa.

    injifannoon Ummata Oromoof
    Tulluu Koonnoo
    Oromiyaa irraa

Comments are closed.