Oromoon barootaaf kan gabrummaa jala ture waan diinaaf meeshaa ta’ee fi qabsoo Oromootti gufuu ta’eef ture

Oromoon barootaaf kan gabrummaa jala ture waan diinaaf meeshaa ta’ee fi qabsoo Oromootti gufuu ta’eef ture.

Kun waan irraa madde qaba: dammaqiinsaa fi ijaarsa dhabuu irraa ti. Kun immoo aguuggii fi duumessa jabaa gabrummaa jala nama raffisuu dha. Har’a aguuggii fi duumessi hamaan sun laaffatee jira. Oromoon hedduu damamqeera; dammaqaas jira. Oromoon akka Oromootti ijaaramee falmaatti jira.
Kan arginu kun firii dammaqiinsaa fi ijaarsaa ti. Kana jabeeffachuun galii barbaadamuun nu gaha!
Warri qawwee qaban, meeshaa ittiin diina ofirraa kaasan keessaa meeshaa jabaa ofharkaa qaban!!
Haa Jabaannu!!