Oromoon aadaa qaba. SOODAREE irratti habashaan….

Oromoon aadaa qaba. SOODAREE irratti habashaan biyyaa fii biyyoota alaattii argaman duula cimaa banuun dhuunfachuuf wal ijaaraa jiran kanaaf akkaa aadaa keenyatti fala ittii haa goonu.
Qamar yusuufiinillee dhiheesuun hi mataa godhanii holola addaa jalqabanii jiru. Kanaaf Soodareen oromoof hafuu qaba. Warrii itti dhihaattan qamariif dinquullee waliitti fiduun diina harkaa haa buusannuu.

Mohammednur Guye


Innikun immoo maal jechaa jira? Draamaa warra Bilxiginnaa fi Habashaatti qoosaa jiramoo dhuguma Documentry Dinquu Dayyaasaa”irratti hojjetaa jira dhiiroo?

Nuuf Safuu”Artst #Qamar_Yuusuuf Abbaa Qabeenyaa #Dinquu_Dayyaas Irratti Documentry Dharaa hojjechuu!! Maali Abboo dhugaa jiru Osoo argumoo!! Artisoota Hiryoota isaa teyan cinasaatti Gooticha #Nohoo_Goobanaa fi Warra kaan gaafa rakkatan” akkamitti akka cina dhaabatu osoo ijaan argumm dhiiroo?

Tulluu Hiyyeessaa

New Oromo Music Oromiyaa Jiituu Baandii Hawwisoo WBO


Hidhaa LAGA abbaay irraa hidhaa saba kootiitti na yaaddeessaa.
Akkuma Malkaa waakkaannaa lafa keenya irratti dhaabbatee, orma fayyaduun nuti ifaa malee hanga Hardhaa jiraataa jirruutti ABBAYIILLEE abdii wayiituu nuu hin qabu.
Jaal abdii ragaasaa dhugaan kee numa baati