Oromoo!Gaafa dhumne nuuf hin boo’inaa!!

Oromoo! Gaafa dhumne nuuf hin boo’inaa!!

Suuraan argitaan kun Godiina Jimmaa aanaa goomati RIB uummata yaasee kaardii filannoo akka fudhataniif dirqisiisa jiru..Qeerroo hedduus qabanii dararaa jiru.

Gaafa dhumne nuuf hin boo’inaa!!

Oromoon bal’aanis miidiyaan oromoo hundi. Isin komatuufii miti roorroo nurratti rawwatamaa jiru akka nuuf hubattaniifi. Ummanni keenya mootummaa naannoo amaaratiin dararamaa garaa kamiin callistu humna liyyuu hayilii akkasumaa saba amaaratiin duguuggamuu akka jiru nu agartu maaf callifturee?
Amaarri karaa hundaan nurratti xiyyeeffattee nu duguugaa jiru karaa social miidiyaatiniis rafaa hin jiran.
ummanni oromoo maaf calliftan akkasuma miidiyaan inni oromoo ho maaf calliftan.
Ummanni keenya meeshaaleee gurguddaa kan akka matarayyas sinaapparii fi k,k,f asii gaditti mull’atuun waraanamaa jira. Gaafa dhuman walii boohun faayidaa hin qabu. Gaabbii akka isinitti hin taane ya saba.
Barruu tana activistoota oromoo biraan gahaa!