Ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessaa baratan, gudiraa ulfaataa keessatti argamu.

Above Single Post

Ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessaa baratan, gudiraa ulfaataa keessatti argamu.Miidhaa guddaan irra gahuun maatii isaaniitti illee akka galle ittifamanii haleelamaa jiru.Biyya kana keessatti wabiin barachuu fi jiraachuu dhabame.

Below Single Post