Oromia: Be on the alert oromo justice:Oromoo shiraan buqaahanii magaala jimman kessatii argaman waan heduu garaa namaa nyatuu

Oromia: Be on the alert oromo justice: Oromoo shiraan buqaahanii magaala jimman kessatii argaman waan heduu garaa namaa nyatuu
Wantii namaa dhibuu midiyaan oromoo
Maqaadhaf jiraa jedhaamuu
Tokkolee hasofsise ykn yadasanii mottuumaf dabarse hinbekuu obboletiin Samsam awol
Gesitee lalii rakinaa oromon kessa jiruu
Natii agarsiftee imimaan qabachuu dadhabnee
Motuman nano oromiya
Bulchinsa magala jimma
Abba qabenyaa oromo hayollee promo
Midiyaan oromo martii kessanu
Waliin tatanii rakinaa sabba kessani akka furmata kenitanif abdiin qabaa
P/ mamee jimma Abba jifaar irraa

Baharudin Musema Yasin