Oromoo qe’eerraa buqqisuun dhumatuuf jira; ammoo haga dhumatutti jabaachuun dirqama keenya.

Oromoo qe’eerraa buqqisuun dhumatuuf jira; ammoo haga dhumatutti jabaachuun dirqama keenya.
Haga darbutti nama daddarba!!

Namni baayy’een waa’ee qoteebulaa Naannoo Finfinnee maaliif dubachuu didde jedheetu qeequu jalqabe. 
Waa’ee qoteebulaa eenyuun dura Kan dubate keessumaayyuuu qoteebulaa Naannoo Finfinnee..?? 
Ejjennoon koo ammas sanuma. “ Obobsan malee hin dhalchanii “ , jette re’een.