Qabsoo BILISSUMMAF sabni oromoo oromiyaa keeysaa itti jilbifatees

Qabsoo BILISSUMMAF sabni oromoo oromiyaa keeysaa itti jilbifatees ta’uu galmaan gahachuuf jalqaban eenyuunu gufatuu hin qabu.

Qabsoo BILISSUMMAF sabni oromoo oromiyaa keeysaa itti jilbifatees

Qabsoo BILISSUMMAF sabni oromoo oromiyaa keeysaa itti jilbifatees ta’uu galmaan gahachuuf jalqaban eenyuunu gufatuu hin qabu.
Miidhamnii oromoo garaa nu nyaatuu qaba.

Qabsoo oromoo eenyuunu barabaraan duubatti deebi’uu hin qabuu.
Mee ilaalaa hardhaayuu bar waggaa darbee qabsoo akkaanaatuu ture jechuuf akkuma kaleeysaa seenaa darbe faarsaa jiraachuuf ce’aa jirra.
Kanaaf yoo waa dubbatuun kee dirqama ta’ee dhaabaa fii namoota kamiyuu hin leellisinis hin qeeqinis, sababbiin isaas ati leelisuu fii qeequu keetiinis daandii BILISUMMAAtti nu geessuu hin dandeeytuutti.

Garuu immoo abbaan fedhes wacu qabsaahoonni dhugaa qabsoo ofii cimsataa imalaa jiru.
Kanaaf sabni oromoo biyya keeysa jirtan jajjabaadhaa qabsoo keeysan daran cimsadhaa.
HAMMEENYA IBIDAA KAN GUBATEETU BEEKA waan ta’eef .

Via: Mohammednur Guye