Oromoo nafxanyaa ta’ee fi nafxanyaa oromoo ta’etu waan Lammaa Magarsaa afarsaa jira.

Oromoo nafxanyaa ta’ee fi nafxanyaa oromoo ta’etu waan Lammaa Magarsaa afarsaa jira.

Masgiida kan gubee itti marsee sirbe ummata mootummaa fi paartii mormituu irraa olaantummaa amantaa


LTV WORLD: LTV SHOW : ሚኒልክን ማድነቅ በተጎዱት ላይ ጦር መወርወር ነው – ክፍል 2

LTV WORLD: LTV SHOW : ሀገር ለማረጋጋት ምን ሠርቷል? – ክፍል 1


Mootummaan Abiyyi Ahmad hadiida irraa maqee qileetti qajeelaa jira. Imaanaa ummataa keessattuu kan qabsoo Oromoo masaraa isa galche erga ganee bubbuleera. Sirnichi qileetti qajeeluu filachuun mirga isaa ti. Biyya fudhatee akka qilee hin buune garuu irraa oolchuuf dirqama qabna. Warri baabura qileetti qajeelaa jiru yaabbatee sirbaa jirus mirga jaraati. Ilma namaa itti himan malee itti hin hidhani. Murni Nafxanyummaa leellisuuf maraatu kun ummatoota ollaa keenyaas mufachiisee Oromootti diinomsuuf yaaleera yaalaas jira. Mirga ummanni Sidaamaa naannoo mataa isaa labsachuuf gaafate dhahuuf tarkaanfii hammeenyaa fudhate. Garuu hakatti dhahame. Ummata Walaytaa kan gaaffii wal fakkaataa kaasaa jirus harkatti dhahuuf ijibbaataa jira. Garuu Walaytaanis mirga ofii kabajsiifachuun waan hin hafne. Ummatoonni fakkaatoon biroonis akkasuma. Oromoon jara kana waliin firooma jabeeffachuutu isa baasa.

Qaamni maqaa Oromoo dhahachaa Nafxanyootaan marfamee siidaa Minilikitti sagadaa bulu kun ummatoota Oromoo waliin madaa wal fakkaataa qaban dugdaa fi garaa walitti gochuuf hanga danda’u fiigeera, fiigaas jira. Garuu humni federaalistootaa ni injifata. Kun gonkumaa shakkii hin qabu. Olaantummaa Nafxanyaa qabriidhaa baasanii asiin gahanii jiru. Kana caalaa garuu deemuu hin danda’ani. Yaalii karaa amantii fi siyaasaa wal makanii oofaa jiran kana hubannoodhaan hordofaa jirra. Garuu hin milkaahu. Nafxanyummaa bara kanaa wanni adda godhu afaan Amaaraa qofa osoo hin taane Afaan Oromoos kan dubbatan tahuu isaati. Kana jabinaan ofirraa eeguu barbaachisa. Kan Afaan Oromoo dubbataa Nafxanyaa qixa dIinummaa kaayyoo Oromummaaf qabutu jira. Kan fayyaalummaan nu falmuus jira. Kana lamaan adda baafachuu feesisa. Jarri kun sagalee sabboontotaa dhaamsuuf karaa fagoo fi fokkataa deemaa jiru. Kaadireedhuma OPDO bara Wayyaanee fi guddisa jaraa jalaa ol kaatu kan har’a chanaalii ishee gara Nafxanyummaatti jjjiirratetu Oromoo afanfaajjessuuf dhama’aa jira. Kana dammaqiinsaan ofirraa qolachaa karaa nu hafe xumurachuuf haa jabaannu

Yaya Beshir