Oromoo: Godina Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Tolaatti

ODUU_ADDAA – Oromoo : Godina_Harargee_Bahaa_Aanaa_Miidhagaa_tolaatti guyyaa hara’aa jiraattotni naannoo somaalee namni 6 hidhannaa guutuu wajjiin harka of kennanii jiru.

Namoonni kun akka dubbatanitti nuti durumaahuu oromoodha.

Hawwiyyaa baabbileeti,kana liyu poolisiin naannoo somaalee kan abdii iliyi fi tplfn duurfamtu oromoo dhawaa yo dhahuu baattan isin barbadeessina nun jedhan.

Yeroo kana nutiis ummanni oromoo obboleeyyan keenya,soddaa keenya,fi fira keenya waan ta’eef hin dhooynu jennee duraa baafanne.
Erga manaa baane guyyaa 15 kan gahees ni jira.

Nuti baafannee maatii keenyaa fi qabeeenya keenya rakkoon irra gahuu ni danda’a.

kan manaa bahe nu qofa osoo hin taane ummani keenya kan aanaa dhandhamaa hundi dhibbaa dhibbatti baheeti gaara keessa jira akkuma nuti lubbuu keenyaan baanetti ummanniis manaa bahee jira.
Jechuu isaanii

Waajjiirrii Komunikeeshinii Anaa Midhadaa Tolaa gabaaseeera.

Source: Badhaasaa Qeerroo Oromoo


Raajii Afrikanoota