ONN: Sirna Simannaa Jiila Adda Bilisummaa Oromoo Godina Baalee Magaalaa Goobaatti Gaggeeffame -Kutaa 2ffaa fi kan Xumuraa.

ONN: Gaaddisa Dhugaa: Sadaasa 23-2018 Sirna Simannaa Jiila Adda Bilisummaa Oromoo Godina Baalee Magaalaa Goobaatti Gaggeeffame -Kutaa 2ffaa fi kan Xumuraa.


OBN Sad 14, 2011 – Hojjetaa fi hooggansi sadarkaan jiru guddina biyyaa keessatti gaheesaa bahuu qaba jedhan Pireezidaantii Itti Aantuu fi Hooggantuun Kilaastera Hawaasummaa Aadde Xayibaa Hasan.
Hooggantoonni fi hojjettoonni Naannoo Oromiyaa haala yeroorratti galma Waajjira ODP Finfinneetti mari’atan.

Hooggantoonni fi hojjettoonni Naannoo Oromiyaa haala yeroorratti galma Waajjira ODP Finfinneetti mari’atan.

#HANBAALEEummataa:#
Hanbaan seenaa kan
Mootiin #Abbaa jifaar#
Nuu hanbisan keessaa
Masaraan mootummaa
Waa hedduutu adda isa godha.
Akkasuma hanbaaleen
Ummata keenyaa:
Afaan, Barreeffama,
Jachoota, makmaaksa,
Walaloo,yadaloo,
Mirriysaa,dhiichisa,
gochoota,Hujiilee,
Jaarmaya,Akkaataa uffataa,
Affeela nyaataa,
Bineensota, meshaalee,
Heeraa, Aadaaleefii
Tapha
fkn
qellee,Agaggee,
Gugsii fardaa,wallaansoo,
Dorgommii fiigichoo,
Morkii,
Mallattoo qaroomaa,
Dammaqa,guddinaa,
Bareeduma, seenaa,
Eenyummaa hawaasaa,
Keessatti jaaramuuf
Tokkoomuuf,humnoomuuf

Hiriiroo hawaasa kan duriifii
Kan Ammaa walitti hidhuuf,
Diinaggee hawaasaa,
Guddisuuf
Gaheen inni qabu
Baayyee guddaadha.

Viidiyoo kanaas nuu
Daawwadhaa sheer
Godhaa.


የኦሮሞ ብሔርተኝነት ከሌላው ይለያል

ኦሮሞ ራሱን “ኦሮሞ ነኝ” እያለ ሲጠራ፤ ‘መሠረት ነኝ፣ አቃፊ ነኝ፣ ህብረ ብሔራዊ ነኝ፣ ሶሻል ዴሞክራት ነኝ፣ የነፃነት እና የእኩልነት አቀንቃኝ ነኝ፣…” ማለቱ ነው። በዚህም ራሱን በተለየ መስታወት ማየቱ ሳይሆን የወል እና አንድነት አቀንቃኝነቱን የሚያመላክት ነው።

ሌሎች ግን ራሳቸውን የሚመለከቱት፣ ‘ልዩ ነኝ፣ ብቸኛ ነኝ፣ ወሳኝ ነኝ፣…” በማለት የልዩነት አቀንቃኝ ሲሆኑ ይህ ዘረ-እኝነት ይባላል።
በዚህ ሀገር የሚካሄደው የፖለቲካ ሸፍጥ ይስተካከል ለማለት ነው።


Nyaata Aadaa Oromoo Finfinneetti