Jijjiramni amma mul’atu kun Maaliif Uummata Oromoo garaa ga’uu dide?

Jijjiramni amma mul’atu kun Maaliif Uummata Oromoo garaa ga’uu dide?
Erga tuutni Lamma aangoo Impaayera Itiyoophiyaa qabatee as jijjiramni tokko tokko ni mula’atu. Garuu Jijjiiramni karaa ijoollee Oromoo mul’ate kun Uummata Oromoo caalaa saboota biraa gammachiise. Hojii gareen Lammaa/Abiyyi hojjetaa jiru maaliif Oromoo garaa hanqate?
1. Ijoolleen Oromoo ilaalcha Siyaasaatiin ABO jedhamanii mootummaa ADWUItiin hidhaman namootni 500 oli amma iyyuu hidhaa jiru. Kan saba biraa garuu marti hiikamaniiru.
2. Sabboontootni Oromoo ABO jedhamanii ukkaamfan namootni 300 oli ammayyuu achi buuteen isaanii hin beekamne. Uummatni Oromoo jirachuu fi du’uu ijoollee isaa kanneen hin beeku.
3. Harargee, Baalee fi Booranaa amma iyyuu Oromoon ajjeefamaa, qe’ee fi qabeenya irraa buqqifamaa, gidiraa guddaa keessa jira. Qe’ee Oromoo irraa amma iyyuu boo’ichi hin dhaabbaatne.
4. Ollootni Oromoo Geedoo, Harari (Adaree), Beenishaangul Uummata Oromoo irratti duulanii lafa Oromoo qabataa jiru.
4. Finfinnee, Dirree Dawaa, Waabaraa(Matakkal) fi Walloon ammayyuu fedha isaanii malee Oromiyaa irraa adda ba’anii bulchiinsa alagaa jala
bulchamaa jiru.

Egaan haallawwan gaddisiisoon armaan olitti eeraman osoo saba Oromoo irraa hin ka’in/hin fooyya’in/ jijjiiramni ta’aa jiru sabicha waan garaa ga’u natti hin fakkaatu.
Haala jedhame kana immoo jijjiruun Lammaa fi Abiyyitti waan ulfaatus miti. Jijjiirama bu’uuraa humna isaanii ol ta’e, uummatni Oromoos isaan irraa hin eegne, hin eegus, waan humni danda’u qabxiilee armaan olitti 1-4 eeraman garuu gochuu ni danda’u. Obbo Lammaa fi Dr. Abiyyi, Imimmaan Lammii keessanii ilaalaa irraas haqaa
Dhábasá Wakjira Gemelal


Haasaa Dajanee Xaafaa kallattiin magaalaa Naqamtee irraa

Magaalaa Naqamteetti Qeerroo bilisummaa Oromoo tuta KFO f yoo simannaa godhu,
[SQ,Waxbajjii 8,2018] Tarree Maqaa Ilmaan Oromoo Guyyaa arraa 08/06/2018 Godina Harargee Bahaa Ona Cinaaksen Aradda Qobboo keessat waregaman
1/ Mahammed Nure Addam
2 / Mahammad Ahmad khabira
3 / Yahya Amado ibro


OMN. Haala Yeroo Irratti Yaada Jiraattoota Oromoo Seattle