“Oromoo duubaan Gaaddisa; dhiiga keessan Bilisummaa deebisa!”

“Oromoo duubaan Gaaddisa; dhiiga keessan Bilisummaa deebisa!”


OromoResistance Qeerroo Bosat-“Guyyaa har’aa shawaa baha Boseti keessatti namichi Tigiree tokko ijoollee Oromoo lama ajjeesee jira. Amma haalli hedduu jabaachaa jira. Gumaan ijoollee keenyaas baheera.

Oromoo

Protests in Bosat, East Shawa after a TPLF soldier killed two civilians
=======
“Guyyaa araa shawaa baha boseti kessati namchi tigiree tokkoo ijolee oromoo lamaa ajesee jiraaa
Haa tahu malee namoni itii ya’un lubusaa basun gubanii jiruu kunoo”


LAMMIIN TIGREE LAMMII OROMOO AJJEESE AJJEEFAME
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“Yooyyaa jira jirtuu ?
Oduu Oromiyaa Walaancitii Tigiren tokko Oromitichaa tokkoo ajjesee innisii ajjefame.
Oromiyaa Godinaa Shawaa Bahaa Aanaa Boseeti Magalaa magaala Walaancitii keessaati guyyaa 03/13/2009A.L.H.Sa’atii 10:00 guyyaa keessa Namitichii Saban Tigire kan tahe,Maqaan isaa G/mikaelii G/kidani Magalaa Walaancitii keessa Garajii kan qabu fi achumaa kan jiratuu,Umrii isaa Wagaa 75 kan tahu, Oromitichaa dhalataa Aanaa Booseti Oobbo Baqqaala Baabsa Umriin isa Wagaa 52 kan tahe, rasasaa itti robsuun batalumaati yoo ajjeese. Ergaa gochaa Sukannesa kana raawwaate booda baqqatuufi yaalii godhuus manumaa Obboo G/mika’elii G/kidaniti galgalaa kana Sa’a12:00 tarkaafiin keessaa deebii hin qabne itti fudhatame. Mani fi Qabeenyii isasi barbaadaya jira.

Yeroo amma magalittiin diree waraanaa fakkattee jirti. Waraanni TPLF kan firoottan isaatiin ajajamu lubuu isatif qabeenyaa isaa dhaqanii hanbisuu hin dandeenye.”