Oromoo: Dageessanittu kunoo warra dhaaba hogganu. Uummanni isin kadachaat jira.

Oromoo: Dageessanittu kunoo…warra dhaaba hogganu. Uummanni isin kadachaat jira. Nuyi isin kadhannee dadhabnee as geessanii. Amma uummatarraa dhagahaa

Oromoo: Hedduun sii dinqisiifadheera. Abba Qeerroo Kan itti miidhameef kan itti rakkate akkasitti dhukkubsee itti himaa dhuga jirtu dubbate. Baga jiraatte! Long Live Abbaa Qeeroo
fi Qaarree! dhaggeeffadhaa.

#EBC #Finfinnee (via inbox)

“EBCn Duula alaabaa Itoophiyaa urjii qabuufi alaabaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Irratti eegaleera. Garee Alaabaa Habashaa: Magarisa kelloo diimaa malee kaan arguu hinbarbaannu jedhan walitti qabee mariisisaa jira.
Marii kanarratti tokkichi akkana jedhe: Alaabaa Horongaadee bicaa qayiin kun eenyummaa keenya, kabaja keenya. Urjii sana irraa balleessaa. Gaazexeessaan Waldorgommii alaabaa kan jetteef dhimmi kun waltajjii kana hinmadaalu dhiisaa! Kan gidduu kana dhageenyu kun “እሱ ቁምነገር የለውም” jechuun EBC irratti tuffii alaabaa Qabsoo Oromoo diimaa magarisa diimaaf qabu ibseera.
Nu illee sagalee maal qabnaa mitii, warri sagaleen keessan fagootti dhaga’amu maaliif calliftu. EBC kan mootummaamoo kan G 7ti?”

~from Dajanee Galataa Gobooto.