Oromoo: Baratoonni aanaa dadar zoonii soqaa keessatti argaman erga kutaa kudhan xumuran ganda keessatti hafu

Oromoo: Baratoonni aanaa dadar zoonii soqaa keessatti argaman erga kutaa kudhan xumuran ganda keessatti hafu sabaabni isaanii mana barnootaa qophaa’inaa dhiheenyatti argachuu dhabuu irraa kan ka’e maatiin barattootaas irra hedduun isaanii harka qalleeyyiidha mootummaan imaammata barnootaa babal’isullee dhiibbaa bulchiinsa aanaa dadariin rakkoon mana barnootaa kun hanga ammaatti furamuu hin dandeenye.
Kanaaf qaamni dhimmi ilaallattu akka furmaata itti kennu biraan nuuf gahi.

Via: Tsegaye Ararssa