Oromoo bakka jirtuu daammaqii waalif diirmaadhu diina kee kaan taate akka siilmii dhiiga ilmaan kee kan dhuugga jirtuu OPDO of irraa buuqqasi

Oromoo bakka jirtuu daammaqii waalif diirmaadhu diina kee kaan taate akka siilmii dhiiga ilmaan kee kan dhuugga jirtuu OPDO of irraa buuqqasi Ilmaan neftegnotan.

ODP(OPDO) –“Oduu gaddaa yaakka saba Oromoo irraatti Col. Abiyi Ahimed fi Lammaa magarsaan raawwaatamaa jiru.
DABBASOO

Wallagga lixaa aanaa Sayyoo Noolee magaalaa Dabbasootti EDA galgala kolbaa amboorraa buufatni fayyaa kolbaa gara Dabbasootti erginaan utuu achi geessaa jiranii hidhattootni mootummaa namoota sadii moterarra jiran yoo ajjeesu tokko madoo ta’eer buufata fayyaa Dabbasoo gales jira(Eebbisaa). Reeffi namootaas bakkee bulee namootni reefuu argu. Garuu fhukaasni turuun ifa. Maqaa namoota hundaa ammaaf him qulqulleeffanne.
1. Barsiisaa Gizawuu(b/SAA sad.2ffaa)
2.Eebbisaa (ogeessa fayyaa)
3. Dubartii ciniinsuurra jirtu fi kan deessisuuf deemte(——–)”
daandii guutamaa