Obbo. Leencoo Baatii : Ummanni Oromoo akka dhunfaatti Dr Abiy waan mormuuf hin qabu

Ummanni Oromoo akka dhunfaatti Dr Abiy waan mormuuf hin qabu;

ummanni kan mormaa jiran imaammata inni hordofaa jiruu dha. Akkuma TPLF gochaa ture san dunuufannee akka deeggarru hawwuun waan tokko.

Ummanni Oromoo garuu aadaaa itti amanu qaba. Ob Leencoo Baatii yaadachiisuuf, Oromoon “seerri ilmoo irra nama marara” jedha. Oromoon Dr Abiy fi Ob Lammaa ni jaalanna; addaddummaan keenya, nuti namni jaalannu yeroo karaa irraa maqu akka sirreeffatuuf ni gorsina; nimorminas. Teenyee haga qilee bu’anitti harka hin rukunnuuf!

Oromoon sirna Wayyaanee/EPRDF Mallas fa’aan hogganamaa ture kan mormaa ture, sirnichi sirna conqursaa waan tureef; kun qajeelaa ture;? sirnaa fi imaammata ODP/EPRDF hordofaa jirus ilaalee yoo jaalate ni deeggara; yoo hin taaneef ni morma. Kunis waan qajeelaa dha. Dubbiin waan Ob Leencoon jaalatan jaaladha yoo jedhame garuu, sun waan biraa ti; kan yaadamus miti!!

Dábessá Gemelal


ስለ አብይ የተናገረው ልብ የሚነካ ንግግር ተናገረ Ethiopia Abiy Ahmed