Oromo: Yeroo suuraa Minilik nu aagrsiisan Aanolee fi Calanqoo yaadanna!!

Oromo: Yeroo suuraa Minilik nu aagrsiisan Aanolee fi Calanqoo yaadanna!!

Masaraan Minilik haaromee ‘Paarkii Tokkummaa’ jedhamee har’a eebbifame kun akka laallee seenaa dabre gaarii jabeeffannee kaan ammoo irraa barannuuf jedhan. Garuu wantootni keessatti agarsiifaman seenaa Itoophiyaa durii akka nama hawwatuuf ykn nama jaalachiisuuf itti yaadamee hojjatame. Yeroo waan gaarii Minilik hojjate achitti agarsiisan hammeenya isaa kan akka ‘Harma Muraa Aanolee fi Calii Calanqoo’ illee ni dhoksan. Hamaa dabre wanti isaan agarsiisan hin jiru. Sababni Itoophiyaa hamtuu turte gaarii fakkeessanii mul’isuudha yaadni isaanii.

Faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala jedheen amana. Itoophiyaan Oromoo dabalatee saboota biyyattii cunqursaa turte. Waan gaarii ittiin Itoophiyaa durii yaadannu hin qabnu. Yeroo waan durii nutti agarsiisan madaa keenyatu tuttuqama. Yeroo suuraa Minilik nu aagrsiisan Aanolee fi Calanqoo yaadanna. Kana ofkeessaa haquu hin dandeenyu. Waan isa miidhe yaadachuun amala ilma namaati. Gaarii isinitti agarsiifna jechaa madaa dabre nu yaadachiisanii ‘tokkummaa’ jechuun wal faallessa. Kanaaf wanti kun tokkummaa ummataaa diiga. Itoophiyaa walitti fiduu osoo hin taane daran addaan fageessa.

Turistoota qofa yaadanii yoo ta’e hundeen aangoo mootummaa ummata malee turistootaa daaw’atuu miti. Yaadni akkasii hundee aangoo mootummaa gogsaa deema. Kana hubachuu dhabanii dirqiin tokkummaa jechaa ooluun tokko nama hin taasisu. “Afuuffaan madaa hin fayyisu” akkuma jedhamu dhugaadhaan onneerraa badii dabre kan ummata addaan fageesse irraa fagaatan malee ummata tokkoomsuun afaaniin jedhameef hin ta’u.

Ferhan Abdulselam

Pictorial. #UnityPark, #Ethiopia


Ethiopia: ሰበር መረጃ – ዶ/ር አብይ አህመድ ዛሬ ያቀረቡት ጥሪ | Dr Abiy Ahmed’s Speech#etv የአንድነት ፓርክ ምረቃ ስነ ስርአት ክፍል


Paarkiin Tokkummaa Kan Masaraa Mootummaa Itiyoophiyaa Uummataaf Banaa Ta’uuf Jira

Waajjira muummicha ministeera Abiy Ahimeditti itti gaafatamtuun damee afaan biyyootii alaa fi digitalii BiilLenee Siyyuum haaromsamuu masaraa mootummaa ilaalchisuun akka dubbatanitti projektiin kun qaama “Medemer” kan muummichi ministeeraa geggeessanii ti jedhan.

Haaromsi masaraa mootummaa kun jijjiirama biyyattii keessatti adeemaa jiru waliin attamiin wal arga jechuun gaaffii Eskinder dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.

Egaa muummichi ministeerichaa aangootti erga dhufanii as akkuma sanaan kan isan godhan yoo jiraate keellaa sana ilaaluu dhaan maal qabna ka jedhu ture. Kunis yaada “Medemer” waliin hedduu kan wal ilaallatu dha.

Kunis qabeenyaan keenya maal akka fakkaatu ilaaluun qabna ka jedhu qaama“Medemer” jedhuu ti. Waan gaarii ta’e ilaaluu dhaan deebisnee ijaarree, ittis daballee attamiin gara fuula duraatti tarkaanfanna ka jedhu yaadi isaa.

Yaadi “Medemer” illee kallattii badhaadhinaatti attamiin deemna kan jedhu. Kanaaf haaromsi masaraa mootummaa fi “Andinet Paark” banamuun isaa qabeenyaa nuti qabnu kan uummataaf banaa utuu hin ta’in ture, seenaa gaariin kan keessa jiru, gaarii kan hin ta’in illee kan keessa ture dha. Hooggnoonni as turan ashaaraa isaan dhiisanii darban maali? Kan jedhuu fi maal irraa barra kan jedhu muummichi ministeeraa inni kunis seenaa ofii isaanii galmeessanii hojiin dhaloota boriitti attamiin akka darbu haaromsa mul’isee dha.