Oromo women: are positive thinkers and fight for their freedom!!

Oromo women: are positive thinkers and fight for their freedom!!

Dubartiin yoo oromoof quuqamtee hojatu akka waan isaan aarsuti median ignore gochuun jiilli midiyaa tokko share hingoone. Nuti abdii hinkutanu itti fufaa qabsoon keenya. Keep up.. yeroon dubbanu fagoo mitii. Viva haadha tiyya.

Via: Saliha Sami

Oromo women

“Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead.”
—Louisa May Alcot


HAADHA ARTIST Gadise Shemsedin. UUUUUUUY EYSAN SIKAAYYA?Kanammoo Haadha Cayaatu Uffata aadaa badhaasa kenneef warra Raayyaatii !
Uffata aadaa guutuuu kan isaaniifii shiita haadha manaa isaanii dabalatee!
Odaammoo waajira gandaa keessa kaayyadhaa jettee kenniteef…