Oromo! Where is Mayor Takele Uma Banti?

Oromo! Where is Mayor Takele Uma Banti??????

ኢ/ር ታከለ ኡማ የኮሮና ወረርሽኝን(COVID-19) ለመከላከል በከተማ አስተዳደሩ እየተሰሩ ባሉ ስራዎች ዙሪያ የሰጡት መግለጫMee dawadhaa video tankaa fii boyee kaan

That is you!!!!!


Obbo Immiruu Aangosee dadhabuu isaaniii laalchisee Ibsa Gaddaa Adda Bilisummaa Oromoo irraa kenname.

[SBO – Ebla 04,2020] Obbo Immiruu Aangosee Ebla 3,2020 addunyaa kana irraa darbuu isaanii yeroo dhageenye gadda guddaatu nutti dhagaame.

Obbo Immiruun Lixa Wallaggaa, Ona Mana Sibuu naannoo Igguu Kaarraa jedhamutti dhalatanii kan guddatan oggaa tahu, jalqaba 1970taa irraa eegalee nama sabboonummaa Oromoo dagaagsuu keessatti qooda mul’ataa gumaachaa turee dha.

Namoota Jalqaba 1970taa Waldaa Barattoota Oromoo Biqiltuu Mandii jedhamu ijaaruun sochii sabboonummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo leellisaa turan warra angafa akka obbo Mitikkuu Tarfaasaafaa keessaa tokko dha. Bara 1976 Obbo Dhugaasaa Bakakkoo, Obbo Tewofloos Waaqwayyaa fi Obbo Shorroo Gammachuufaa waliin maadhee Adda Bilisummaa Oromootti ijaaramanii sochii lafa jalaa ABO keessatti dirqama ulaafataa fudhatanii socho’aa turan. Obbo Immiruu Aangosee Gaazexaa yeroo jalqabaaf bara 1977 Itiyoophiyaa keessatti Afaan Oromoon barreeffamuu jalqabe namoota eegalan keessaa tokko turan.

Bara 1978 ambaa Sirna Gadaa kan tahe ayyaanni Buttaa naannoo Ambootti kabajamuun ni yaadatama. Obbo Immiruun ayyaana sana laf-jala qopheessuu keessaa qooda qabaa fi ilaalcha dhiphummaa sabaa qabda jedhamanii tika mootummaa Dargiin qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa turan. Bara 1980 mana hidhaatii hiikaman iyyuu doorsisaa fi hiraarri irraa hin dhaabbanne. Akka kanaan ariisaa mootummaa Dargii jalaa dheessuuf baruma 1980 keessa biyya ollaatti baqatan. Baqattummaan biyya olla tokko irraa biyya olla biraatti cehaa bara isaanii dabarsan.

Obbo Immiruu Aangosee gara biyya ollaatti baqataniis qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon hoogganamu keessatti nama qooda guddaa gumaachaa turan, miseensa gameessa ABO yeroo dheeraa ti. Nama cunqursaa saba Oromoo irra gahuuf baay’ee dhukkubsatan, sabboonaa, qaroo fi kutataa ilma Oromoo turan.

Obbo Immiruu Aaangosee biyya baqaa haala rakkisaa keessatti bultii dhaabbatanii abbaa ijoollee shanii oggaa tahan, osoo biyya abbaa isaaniitti galuuf hawwii guddaa qabanii dhukkuba laamshessaa irra bubbuleen guddaa hubamanii Ebla 3, 2020 Jimaata halkan biyya Ugaandaa, magaalaa Kaampaalaatti addunyaa kana irraa boqotan.

Addi Bilisummaa Oromoo Maatii, firoottanii fi hiriyoota Obbo Immiruu Aangoseef jajjabina hawwaa, Obbo Immiruun nagaan boqodhu, biyyoon sitti haa salphatu jedha.

Adda Bilisummaa Oromoo
Ebla 4, 2020

Finfinnee