Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 17 February 2018

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 17 February 2018

Kun tamsaasa RSO Wiixata, Roobii fi Sambata karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 ykn kiiloherzii 17850 Oromiyaatti darbuu dha.
Oduu fi Waarii Marii- (Oromiyaan Haadursu/dursitu-Kutaa 2ffaa)