Qotiyyoo 4rfanuu. New Oromo Poem, Abdiisaa Balaachootiin

Qotiyyoo 4rfanuu. New Oromo Poem, Abdiisaa Balaachootiin

“Warra wal nyaatu gidduutii waa nyaatu.” jedhe Oromoon
Qotiyyoowwan arfanuus kanatu mudate