The Oromo people are suffering immensely under the evil regime of TPLF.

The Oromo people are suffering immensely under the evil regime of TPLF. The cause of their suffering is the greediness and envy for this minority regime of the Oromo natural resources.

Video kana daawwadhe imimmaan qabachuu dadhabe.
www.maddaseena.com
www.meeshaalee.nl

ETHIOPIAN BORN SHEIK MOHAMMED AL AMOUDI NETWORTH NOW AT $13.5 BILLION, RANKS AT 65TH IN THE WORLD

Photo: Sheik Mohammed Al Amoudi

We would like to take this opportunity and thank Mr. Al Amoudi for his commitment to Ethiopia and its people!

Forbes World’s Billionares List this year boasts of 1,426 names of billionaires from 64 countries, people who play controlling role in the world economy, if not its politics.

The recorded net worth of these individuals, according to the magazine, this year has reached $5.4 trillion, an increase of $0.8 trillion up from $4.6 trillion last year. This year’s List includes “210 new ten-figure fortunes.”

The regional distribution of these billionaires, according to Forbes, is:
* 442 individuals in the United States,
* 386 in Asia-Pacific,
* 366 in Eurore,
* 129 in the Americas and
* 103 in the Middle East and Africa
Once again, the world’s richest man is Mexico’s Carlos Slim Helu, with $73 billion, followed by Bill Gates with recorded net worth of $67 billion.

Sheik Mohammed Al Amoudi is in 65th place, with recorded net worth of $13.5 billion. His business activities concentrate on oil and diverse investments in Ethiopia, Morocco, Sweden and West Africa. In 2013, Al Amoudi has added one billion to his wealth, according to Forbes List.

Mr. Al Amoudi’s net worth as listed on Forbes:
2004 = $1.4 billion
2005 = $2.5 billion
2006 = $6.9 billion
2007 = $8.0 billion
2008 = $9.0 billion
2009 = $9.0 billion
2010 = $10.0 billion
2011 = $12.3 billion
2012 = $12.5 billion
2013 = $13.5 billion.


Qondaalonni TPLF fi ummanni isaanii waan tokko irratti walii galaniiru. Aangoo siyaasaa warra kaan harkatti qabuu dhiisuudhaan furtuu dinagdee qofarratti ciniinanii hafuu. Dinagdee sana ammoo qawwee ittiin tikfatan jabeeffachuu. Baankii fi taankii! Wanni argaa jirrus kanuma. Kasaaraa biyyattii itti dhidhimaa jirtuun jarri duroomaa jiru. Beela ummanni biyyattii itti deemaa jiruun jarri quufaaf haala aanjeffataniiru. Gufuun hamaan kun hanga hin buqqaanetti hoggansi siyaasaa qofti milkaahuu hin danda’u. Sirni cehumsa gara demokraasiis dubbii safaaxaatti millkaahu hin se’inaa. Ammallee fuuldurri keenya tabba. Abdii wal kutachiisuuf osoo hin taane dhugaadhuma jirutu kanuma. Gariin namaa akka waan wanti hunduu dhumatetti, buburraaquu eegaleera waan taheef dhugaa kana wal yaadachiisuun dirqama.

Yaya Beshirin