Orommoof kabajaa diinaaf yaaddoo guddaa!!

Orommoof kabajaa diinaaf yaaddoo guddaa!! 

Daandiin Baahaar-daar(Gojjaam) irraa kahee Hoorrorraan (Oromiyaa Lixaatti) baasu ammaan tana WBO’ Cufeeti jira.
Oromia Shall Be Free….!!!!
Hiree Oromoo fi Oromiyaa Ka Murteessu Oromoo Callaadha.
Qurxumichi yeroo galaanicha sooruu ammaa dabaree kani isaati WBO Z.kibbaa
Wbo haawaruu…

Lafaa kee saamaamte adraa waqaa enuu dagaaruufi fardaani gadi yaate sabaakoo. Laaki damaqii walabumma kee labsaadhuu