Oromiyyaa kessatti maaltu demaa jiraa?Kantiibaan Magaalaa Naqamtee “WBO dhaan Shiftaa!”

Oromiyyaa kessatti maaltu demaa jiraa?Kantiibaan Magaalaa Naqamtee “WBO dhaan Shiftaa!”

Kantiibaan Magaalaa Naqamtee “WBO dhaan Shiftaa!” Jedhi Tiki mootummaa jennaan waan dide qofaaf, uummatas hiriira bahee akka balaaleffatu gochuu diddan jechuudhaan kaabinoota nama 5 waliin hidhamuu nuu gabaasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANGA YOOMIITTI AKKASIIN ITTI FUFA…

Waxabajjii 17

Olmaa guyyaa har’aatiin Manni murtii dhimma Barreessituu #Lalisee_Mokonniin ilaalee mirga wabii akka eegamuuf godhee jira.

Dhimmichi garuu kanaan hin goolabamne poolisiin oromiyaa magaalaa Buraayyuu jiran immoo nuyi sin lakkisnu kan Si qabe poolisii Federaalaati jechuun mana hidhaa magaalaa Buraayyuu duraan turtee fuudhanii bahanii jiru.

Mana murtiitu waajjira poolisiin Oli moo poolisiitu M/murtii olidhaa?

Yeroo ammaa Lalisee Mokonniin bakka geessamte hin beekamtu.

Ummatni oromoo dhiyyeenyaan dhimma kana hordofuu qaba.

Dábessá Gemelal


Umrii koo guutuu “Oromoon garraamiidha malee gowwaa miti” jedheen falmaa ture. Garuu Uummanni kun Qabsoo waggaa 130 guutuu itti dhama’e; gootota qaqqaalii kumaatamoota itti dhabe, daa’imman ol-adeemoo meeqaa fi meeqa itti wareege, itti hidhamee fi qaamaa hanquu itti ta’e, qabeenaa isaa itti saamamee fi itti gidirfame kkf osoo galma hin ga’iin salphaadhumatti gadi-dhiisee olola ergamtuu ilmaan #nafxanyaa #Abiyyi_Ahimadiingowwoomee #bilisoomneerra jedhee harka maratee manatti galee taa’uun isaa uummanni kun dhuguma #gowwaa ta’innaa nama jechisiisa!

Faajjii Dhugaa

Story of my life …..

I’m not a person who loses a friendship or relationship over politics. I always believed in civilized political discourse.

But lately, I’m losing a lot of friends and people who are more than friends to me because they are targeting me for not being pro-Abiy.

The fact is I’m more helpful to Abiy than those who think they are helping him by worshiping him like a God day in and day out. At least, I’m giving constructive criticism.

I wish they knew how much I care about him. Not because he is a messiah as they think of him but because he is in the position to make changes for our people in Ethiopia.

I firmly stick to my beliefs and move on with my life. But it’s sad, very sad!

Kiya Segni